På havnen med Grontmij

Vores samarbejdspartner, Grontmij, deltager i det landsdækkende projekt Jet-Net, hvor gymnasieelever inviteres indenfor i den naturvidenskabelige verden. I sidste uge var de en tur på havnen med 1.c fra Sankt Annæ Gymnasium for at analysere København Havns vandkvalitet i forhold til bynær østersproduktion.

Vandprøver og analyser kombineret med matematiske udregninger er gode eksempeler på, hvordan HarbourFarm i samarbejde med Grontmij i fremtiden kommer til at kunne gøre naturvidenskaben mere nærværende og interessant for skoleklasser i alle aldre.

DR-nyhederne var også med på havnen. Desværre er indslaget ikke længere tilgængeligt på deres hjemmeside, men du kan læse mere om Jet-Net her.

Fotos: jet-net.dk