Skoleklasser og uddannelsesinstitutioner vil få en unik mulighed for at komme i tæt kontakt med levende fisk og skaldyr. Man vil kunne fiske efter multer og fladfisk, lære at åbne østers, tilberede maden i åbne køkkener og meget andet. Børnene får således førstehåndskendskab til maritimt opdræt, og derigennem opnår de en stærkere forståelse af deres mad og omgivende natur.

For at sikre en høj kvalitet af høsten etableres der i samarbejde med DTU Aqua et laboratorie, som dagligt vil foretage analysebaseret kontrol af vandmiljøet i havnen. Der foretages pt ikke sådanne målinger, da man i stedet vurderer vandkvaliteten ud fra skøn. Det vil sige, at det nye laboratorie ikke blot bliver et arbejdsredskab i forbindelse med at sikre en høj kvalitet af HarbourFarms fødevareproduktion, det bliver også en informationskilde for havnens badegæster, der dagligt kan gå ind på HarbourFarms hjemmeside og tjekke vandets kvalitet. Samtidig åbner der sig også en helt ny mulighed for forskning, der relaterer sig til vandkvalitet og fødevareproduktion.