I løbet af det seneste år har projektgruppen bag HarbourFarm udviklet visionen til et groft skitseprojekt. Projektgruppen består af EFFEKT Arkitekter og koncept- og kommunikationsbureauet KONVERS. Arbejdet, som samlet dækker et halvt årsværk, er udført pro bono, og projektet og ideen tilhører således fortsat arbejdsgruppen.

Vi er i nuværende fase ved at afdække de indledende analyser og undersøgelser, som må foretages forud for projektstart. Vandanalyser (foretaget for HarbourFarm og bekostet af Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune) viser at fødevareproduktion i Københavns Havn kan lade sig gøre under nuværende forhold. Derfor går vi nu i gang med at søge midler til designprocessen og opførelsen. Ydermere er vi i dialog med By og Havn om placeringen af projektet.