HarbourFarm arbejder sammen med Grontmij, Deloitte og Dansk Skaldyrscenter om realiseringen af projektet. Vi får juridisk vejledning fra Actio Advokater.

By og Havn og Københavns Kommune har vist stor interesse for projketet. Københavns Kommune har bekostet prøver og analyser af vand, muslinger og tang fra Københavns Havn for at støtte projektet. Og seneste har vi været i dialog med By og Havn, der er kommet med nogle spændende bud på placeringer.